التحكم المروري: قطع السير على تقاطع الصيفي بيروت من قبل بعض المحتجين
Credits:

التحكم المروري: قطع السير على تقاطع الصيفي بيروت من قبل بعض المحتجين

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3